Noteikumi

SIA J.D. & Co Hotel Sigulda Preču un pakalpojumu iegādes noteikumi

1. Termini un noteikumu spēkā stāšanās
1.1. Noteikumi ir spēkā starp personu (turpmāk – Klients) un mājas lapas www.hotelsigulda.lv (turpmāk Vietne) īpašnieku SIA J.D. & Co (turpmāk – Viesnīca) par tiesiskajām attiecībām, iegādājoties preces un pakalpojumus, izmantojot Vietni.
1.2. Iegādājoties preces un pakalpojumus caur Vietni, papildus šiem noteikumiem spēkā ir arī Latvijas Republikas normatīvie akti.
1.3. Visi naudas pārskaitījumi tiešsaistes rezervēšanas sistēmā ir jāveic personai, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Ja naudas pārskaitījumu būs veikusi persona, kas ir jaunāka par 18 gadiem, par šo transakciju atbildību uzņemas persona, kurai pieder izmantotais bankas konts vai bankas maksājumu karte.

2. Cena
2.1. Visas cenas ir norādītas Eiro un ietver rezervācijas brīdī spēkā esošos nodokļus un nodevas, kurus ir noteikusi Latvijas Republika vai pašvaldība, kuras teritorijā atrodas Viesnīca.
2.2. Vietnē publicēta izvēlētās cenas informācija un tai saistošie noteikumi. Atsevišķiem pakalpojumiem un produktiem priekšapmaksa ir obligāta. Darījuma apstiprināšana vienlaikus nozīmē apliecinājumu, ka Klients iepazinies ar cenas informāciju un noteikumiem.

3. Preces vai pakalpojuma iegāde. Apstiprinājums.
3.1. Veicot Vietnē pakalpojuma iegādi, Klients norāda savu vārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pastu, kā arī pakalpojuma izmantošanas datumus. Dati tiek apstrādāti atbilstoši Privātuma politikai, kura arī publicēta Vietnē.
3.2. Preces vai pakalpojuma iegāde tiek apstiprināta pēc tam, kad Klients saņēmis 3.1. punktā norādītā e-pasta adresē pakalpojuma saņemšanas vai preces iegādes apstiprinājumu.

4. Atcelšana, izmaiņu veikšana, naudas atgriešana
4.1. Preces vai pakalpojuma atcelšanas, izmaiņu veikšanas un naudas atgriešanas iespējas nosacījumi ir norādīti Vietnē produkta vai pakalpojuma pirkuma brīdī un būtiskie nosacījumi nosūtīti Klientam uz viņa norādīto e-pasta adresi vai preces vai pakalpojuma iegādes apstiprinājumā.
4.2. Preces vai pakalpojuma atcelšana, izmaiņu veikšana un naudas atgriešana, ja to paredz Preces vai pakalpojuma iegādes noteikumi, ir jāveic Vietnē vai tīmekļa platformā, kurā veikta Preces vai pakalpojuma iegāde.
4.3. Preces vai pakalpojuma atcelšana, izmaiņu veikšana un naudas atgriešana citos gadījumos iespējama, ja to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.
4.4. Vietnē nopirktās Preces vai pakalpojumi ir spēkā tikai Klienta izvēlētajos preces vai pakalpojuma rezervācijas datumos. Tie nevar tikt mainīti vai neizmantošanas gadījumā, nevar tikt atgriezta iemaksātā summa, ja Preces vai Pakalpojuma iegādes noteikumos nav noteikts citādi.
4.5. Lai veiktu izmaiņas preces vai pakalpojuma iegādē, jāatceļ iepriekš veiktā iegāde Vietnē, un jāveic jauna iegāde Vietnē, ņemot vērā, ka preces vai pakalpojuma pieejamība un cenas citos datumos var atšķirties.
4.6. Ja Klients ir iegādājies izmitināšanas pakalpojumu noteiktam laikam, bet nav ieradies saņemt pakalpojumu līdz attiecīgās dienas plkst. 18:00 un par to nepaziņo Viesnīcai; vai novēlotas preces vai pakalpojuma atcelšanas gadījumā – ja Klients ir iegādājis Preci vai pakalpojumu noteiktam laikam, bet nav veicis Preces vai pakalpojuma atcelšanu līdz preces vai pakalpojuma iegādes noteikumos paredzētajam termiņam, Viesnīca ietur cenas noteikumos paredzēto apmaksas summu par pasūtītajiem izmitināšanas pakalpojumiem, visu summu par citiem pakalpojumiem un precēm pilnā apmērā, kā arī atcelšanas maksu un citus tiešos izdevumus, kas Viesnīcai radušies saistībā ar pakalpojuma neizmantošanu.
4.7. Vietnē nopirktie pārtikas produkti un dzērieni nav maināmi, nododami atpakaļ.

5. Konfidencialitāte
5.1. Visa personas datu informācija, kas izmantota, veicot preces vai pakalpojuma iegādi Vietnē, ir konfidenciāla, un uz to attiecas visi personu datu aizsardzības normatīvie akti.
5.2. Viesnīcai ir tiesības ievākt Klienta datus. Viesnīca nenodod Klienta datus trešajām pusēm bez saskaņošanas un nepārprotamas piekrišanas no Klienta puses, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
5.3. Nepieciešamie personas dati apstrādei ir informācija, ko Klients ir norāda, veicot preces vai pakalpojuma pirkumu Vietnē (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese)
5.4. Bankas karšu dati tiek droši glabāti atbilstoši PCI (maksājumu karšu nozares drošības standarts) noteiktajām prasībām

6. Viesnīcas pienākumi pret Klientiem
6.1. Ja pēc izmitināšanas pakalpojuma iegādes apstiprinājuma Vietnē saņemšanas izrādās, ka Viesnīca nespēj Klientam piešķirt rezervēto numuru, Viesnīcai ir pienākums bez papildus samaksas piedāvāt līdzīga līmeņa izmitināšanu netālu esošā viesnīcā.

7. Klientu pienākumi pret Viesnīcu
7.1. Klientu pienākums ir ievērot Viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus, tostarp, nelietot līdzi paņemtu alkoholu un nesmēķēt viesnīcas teritorijā. Klientu pienākums ir, šī noteikuma neievērošanas gadījumā, kompensēt Viesnīcai tās cenrādī un šo noteikumu 8. punktā un apakšpunktos noteiktās soda naudas.
7.2. Klientu pienākums ir pirms došanās prom no Viesnīcas, pilnībā norēķināties par visiem tajā saņemtajām precēm un pakalpojumiem.
7.3. Klientu pienākums ir normatīvos aktos paredzētā kārtībā Viesnīcai apliecināt savu personas informāciju, tostarp, iegādājoties alkoholiskos dzērienus.

8. Vispārīga informācija
8.1. Viesnīcas istaba ir pieejama no plkst. 16:00 ierašanās dienā līdz pat izrakstīšanās dienas plkst. 12:00.  Ja nepieciešama agrā ierakstīšanās vai vēlā izrakstīšanās, Klients atsevišķi informē Viesnīcu. Šādu lūgumu apstiprināšana nav Viesnīcai saistoša. Papildus informācijai zvaniet uz tel.nr. +371 26165530.
8.2. Bērni līdz 2 gadu vecumam Viesnīcā nakšņo bez maksas. Bērniem no 3-12 gadu vecumam nakšņošana papildus gultā ar iekļautām brokastīm maksā 20 Eur par nakti. Bērniem, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, nakšņošana papildus gultā ar iekļautām brokastīm maksā 40 Eur par nakti. Papildus gultas un bērnu gultiņas pieejamas, iepriekš par to informējot.
8.3. Puses vienojas par sekojošiem līgumsodiem:
8.3.1. Līgumsods par smēķēšanu Viesnīcas telpās ir 100 Eur no personas.
8.3.2. Līgumsods par Viesnīcas inventāra bojāšanu tiek aprēķināts atbilstoši bobājumu apmēram.

8.3.3. Viesis nes pilnu materiālo atbildību par viesim piederošā dzīvnieka bojājumu nodarīšanu viesnīcas inventāram, kā arī par dzīvnieka trokšņošanu un pārējo viesnīcas viesu miera traucēšanu. Līgumsods līdz 200 EUR.
8.4. Pēc pieprasījuma par papildu samaksu, Viesnīca uzņem Klientus ar mājdzīvniekiem (20 Eur par nakti, par dzīvnieku).
8.5. Autostāvvieta Klientiem ir bez maksas norādītajā stāvvietas teritorijā pie viesnīcas galvenās ieejas un viesnīcas pagalmā. Ierobežoto autostāvvietu skaita dēļ pieejamība nevar tikt garantēta.

9. Papildus/Dažādi
9.1. Visas neskaidrības un sūdzības par preču un pakalpojumu iegādi starp Klientu un Viesnīcu risināmas sarunu ceļā. Nevienošanās gadījumā klientam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Sūdzību un jautājumu gadījumā, kas nav aprakstīti šajos noteikumos, izmantojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
9.2. Par Klienta saņemtām precēm vai pakalpojumiem un šo noteikumu neievērošanas līgumsodiem – parādiem, Viesnīca parāda piedziņu var nodot parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem.

Juridiskais nosaukums: SIA J.D. & Co
Reģ. nr.: 40003044187
PVN nr.: LV40003044187
Adrese: Pils iela 6, Sigulda, LV 2150
Bankas konts: LV50UNLA0027800467528
SWIFT: UNLALV2X
Banka: AS SEB banka
Tālrunis: +371 26165530
E-pasts: info@hotelsigulda.lv
Vietne: https://www.hotelsigulda.lv